پیامبــر(ص):شایسته ترین مردم کسی است که وجودش برای مردم سازنده تر باشد.

آموزشــــیدانشگاه فرهنگيان دانشگاه مادر ومولد است

ارزو ولیپور سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا استان مازندران در گفتگو با خبرنگار عطر بانو گفت: دانشگاه فرهنگیان "دانشگاه مادر و مولد است.
دکترولیپور اضافه کرد:این دانشگاه علاوه بر انچه در سایر دانشگاهه به ان پرداخته میشود و ان وجه علمی و اموزشی ست.یک وجه بارز و برجسته دارد که موجب رجحان دانشگاه فرهنگیان بر سایر مراکز دانشگاهیست و ان تربیت محور بودن این دانشگاه است.

در دانشگاه فرهنگیان پزوهش واموزش هر دو تحت لوای تربیت عالمانه به ثمر خواهد نشست.خروجی های این دانشگاه عالمانی فرهیخته به صفات والای اسلامی –انسانی خواهند بود که در کرسی های مختلف علمی-فرهنگی حرفهای جدیدی برای گفتنخواهند داشت. دکتر ولیپور افزود:وجود رتبه های بسیار عالی دو رقمی وسه رقمی در این دانشگاه حاکی از ان است که فردای کشور بدست معلمینی متعهد و متخصص سپرده خواهد شد. ایشان افزودند:چتر نگاه ما  در دانشگاه فرهنگیان بسیار گسترده است و دانشگاه امادگی  برگزاری هر گونه دورههای مهارت اموزی و افزایش سطح توانمند یهای تخصصی را برای معلمین عزیز استان دارا میباشد


 
[ادامه مطلب ...]
تاریخ: یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۳۰  | نویسنده : قاصدک چمستان  | 
 
 
صفحات قاصـــدک
123456789101112131415